Skip to main content

AFM/WFT eisen

Beautysalon Verzekeringen als onderdeel van Vorster Verzekeringen houdt zich aan de regels voor een beheerst beloningsbeleid, die staan in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.
(Wbfo, hoofdstuk 1.7 van de Wft)

Waarom regels met betrekking tot het beloningsbeleid?
Beloning van medewerkers bij financiële ondernemingen kunnen leiden tot prikkels waar het klantbelang niet bij gebaat is. Een zorgvuldige behandeling van klanten moet voorop staan. Daarom is het belangrijk dat financiële ondernemingen inventariseren wat de financiële en niet-financiële risico’s zijn.
Ondernemingen moeten deze risico’s beheersen om perverse prikkels te voorkomen. Het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van passende maatregelen zijn daar een onderdeel van.
Beautysalon Verzekeringen als onderdeel van Vorster Verzekeringen heeft deze risico analyse verricht en waakt ervoor dat er noch financiële prikkels, noch niet-financiële prikkels aanwezig zijn die het gedrag van onze medewerkers jegens onze klanten kunnen beïnvloeden.

Prestatiecriteria
Al onze medewerkers ontvangen een vast salaris waaraan geen bonussen of winstuitkeringen zijn gekoppeld.
Er worden geen financiële beloningen en ook geen niet-financiële beloningen bij onze medewerkers neergelegd die te maken hebben met omzetverhoging. Onze medewerkers worden beloond naar inzet op de totale advisering van onze klanten waarbij geldt dat een advies juist moet zijn. Een advies is niet gekoppeld aan een zo hoog mogelijke omzet voor ons bedrijf. Klantbelang staat voorop en daar worden onze medewerkers naar gewaardeerd. In ons bedrijf geldt voor alle medewerkers hetzelfde functieprofiel met daaraan gekoppeld een salaris passend bij werkervaring en diplomering.

Beautysalon Verzekeringen als onderdeel van Vorster Verzekeringen heeft geen afspraken met maatschappijen over omzet of productie. Wij zijn een ongebonden advieskantoor en hebben geen afspraken met verzekeraars om daar een zo groot mogelijke omzet of productie te bewerkstelligen. Verzekeraars die deze eisen aan ons stellen doen wij geen  zaken mee en sluiten wij uit in ons adviestraject. Doelstelling is om onze klanten een zo goed mogelijk passende verzekering te adviseren, hetzij adviezen te geven waarmee risico’s beperkt kunnen worden.

Verplichte vermelding conform AFM
Het aantal personen dat variabel beloond wordt is 0
Het aantal personen dat een totale jaarlijkse beloning van €1 miljoen ontvangt is 0

Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over dit beloningsbeleid, of hebt u klachten over hoe wij omgaan met beloningsbeleid?
Dan kunt u contact opnemen met de directie van Vorster Verzekeringen
Stuur een brief naar:
Vorster Verzekeringen
t.a.v. Directie
Postbus 1448, 5004 BK Tilburg
Telefoon: 013-4686300

Beautysalonverzekeringen
De beste keuze voor beroepen in de beauty branche

Is alles duidelijk?

Heb je naar aanleiding van dit beleid vragen of opmerkingen, dan kun je uiteraard altijd even contact met ons opnemen.

Neem contact op