Skip to main content

Hoewel Beautysalonverzekeringen.nl aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Beautysalonverzekeringen.nl geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

De informatie op deze site
Beautysalonverzekeringen.nl verstrekt met deze website informatie en biedt u de mogelijkheid rechtstreeks contact op te nemen met Beautysalonverzekeringen.nl.
Beautysalonverzekeringen.nl heeft met deze website niet het doel volledige product informatie en polis informatie te geven. Aan de teksten kunt u geen andere rechten ontlenen dan aan de polisvoorwaarden. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan Beautysalonverzekeringen.nl. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Beautysalonverzekeringen.nl worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

Vraag persoonlijk advies
De informatie op deze website, waaronder resultaten van berekeningen, mag u niet beschouwen als een persoonlijk advies.
Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van algemene uitgangspunten; daarvan staat niet vast of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Functioneren van de site
Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. Beautysalonverzekeringen.nl vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.

Beautysalonverzekeringen
De beste keuze voor beroepen in de beauty branche

Is alles duidelijk?

Heb je naar aanleiding van onze disclaimer vragen of opmerkingen, dan kun je uiteraard altijd even contact met ons opnemen.

Neem contact op